Robíme pre vás viac!

E-mail:
office@wolverine-sk.eu

Úvod - O nás

Služby bezpečnostného charakteru poskytované spoločnosťou Wolverine - SK, s.r.o. charakterizuje vysoká spoľahlivosť, profesionalita, odbornosť a taktiež úroveň technického vybavenia. Súkromná bezpečnostná služba Wolverine - SK, s.r.o. v maximálnej miere dodržiava diskrétnosť a zároveň zákonnosť poskytovaných služieb.

 

Komplexnosť služieb

Naša spoločnosť svojim klientom poskytuje komplexné služby v oblasti ochrany majetku strážnou službou a detektívnou službou Non – Stop, fyzickú ochranu osôb a majetku, prepravu cenných zásielok, hotovostí a taktiež ponúka možnosť vysielania zásahovej jednotky na celom území Slovenska.

Licencia na prevádzkovanie Súkromnej bezpečnostnej služby

Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti (NBU)

Výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov (ÚVO)

Výpis z obchodného registra (1/3)

Výpis z obchodného registra (2/3)

Výpis z obchodného registra (3/3)


Odborná spôsobilosť

Zamestnanci spoločnosti sú držiteľmi preukazu odbornej spôsobilosti podľa zákona o SBS č. 473/05z., sú spoločensky bezúhonní na požadovanej odbornej a fyzickej úrovni. Zamestnanci sa na profesionálnej úrovni udržiavajú pravidelným výcvikom a odbornými školeniami, ktoré vykonávajú pracovníci Policajného zboru MV SR, zdravotníctva, požiarnej ochrany a pod.

Spolupráca s políciou

Spoločnosť pri poskytovaní všetkých svojich služieb dbá na individuálne požiadavky zákazníka, zákonnosť poskytovaných služieb, spolupracuje so súkromnými bezpečnostnými službami v príslušných regiónoch Slovenska ako aj s Policajným zborom MV SR i Mestskou políciou.