Robíme pre vás viac!

E-mail:
office@wolverine-sk.eu

Služby - Riadenie

Pracovníkov súkromnej bezpečnostnej služby bezprostredne riadi regionálny zástupca, ktorý vykonáva kontrolu výkonu služby v dennej i nočnej dobe, plánuje služby, pričom vychádza z požiadaviek zákazníka.

Postup pri vykonávaní kontroly a riadení pracovníkov SBS je zahrnutý v zmluve.