Robíme pre vás viac!

E-mail:
office@wolverine-sk.eu

Služby - Zamestnanci

Služby pri ochrane zabezpečujeme osobami bezúhonnými v produktívnom veku, fyzicky zdatnými, odborne spôsobilými s preukazmi odbornej spôsobilosti v zmysle zákona o súkromných bezpečnostných službách č. 473/05 Z. z.

Pracovníci sú počas strážnej služby vystrojený uniformou s viditeľným označením SBS, strážna služba v civile s preukazom s fotografiou, pripnutom na viditeľnom mieste. Vo výzbroji pre strážnu službu je tomfa/obušok/, slzotvorný plyn, elektrický paralyzátor, putá, mobilný telefón, strážny pes, prípadne krátka strelná zbraň. Pri prevoze hotovostí automobil a doprovodný automobil. Podľa potreby a požiadaviek zákazníka.